الگوی تهیه مقاله فارسی
 1097

دانشجویان عزیز می‌توانند از این لینک الگوی تهیه مقاله فارسی را دانلود کنند. مقالات ارسالی به اینجانب باید تحت همین الگو ارسال شوند.

ادامه مطلب:

چند نکته:

 • برای نگارش مقاله خود حتماً از نسخه 2013 نرم‌افزار ورد استفاده کنید.
 • فونت‌های مورد نیاز الگوی فوق از این لینک قابل دانلود است.
 • از نرم‌افزار MathType برای تایپ روابط ریاضی استفاده کنید.
 • از نرم‌افزار EndNote برای مدیریت مراجع استفاده کنید.
 • برای تایپ مقاله باید از صفحه کلید استاندارد فارسی استفاده کنید که از این لینک قابل دانلود است.
 • استفاده از نیم فاصله در متن فارسی مقاله الزامی است. برای تایپ نیم فاصله در متن فارسی از کلید ترکیبی Ctrl+Shift+2 استفاده کنید.
 • صفحات مقاله نباید دارای شماره صفحه باشند.
 • موضوع نامه‌های الکترونیکی به اینجانب را همانند فرمت زیر بنویسید:

نام دانشگاه - نام درس - ساعت کلاس - نام دانشجو - موضوع نامه

پیوست‌ها:

پیشنهاد‌ها:

قبل از شروع کار پژوهشی، پیشنهاد می‌شود کتاب‌های زیر را مطالعه کنید:

 • اسدالله شاه‌بهرامی و مرضیه فریدی. روش پژوهش و ارائه. نص. 1393.
 • کیوان کاکابرایی، کیوان حسنی و محمدرضا حبیبی. مدیریت مراجع علمی با EndNote. نبض دانش و آتی‌نگر. 1395.
 • محمد کریمی و محمدحسین دیده‌بان. آموزش کاربردی نگارش مقالات علمی. آتی‌نگر. 1394.
 • محمد کریمی، محمدحسین دیده‌بان و محمد حاجی‌وند. آموزش کاربردی نگارش پروپوزال، پایان‌نامه و سمینار. آتی‌نگر. 1394.
دیدگاه‌ها