درباره ما

در ژرفای اقیانوس آگاهی، همچون رودی کوچک اما جاری و زلالم تا دریا شدن و همچنان نیازمند قطره‌های سخاوتمند بارانم ...

برای دریافت رزومه اینجانب بر روی دکمه دریافت رزومه کلیک کنید.

دریافت رزومه

عرفان زیده‌سرایی

درباره ما
عرفان زیده‌سرایی

در ژرفای اقیانوس آگاهی، همچون رودی کوچک اما جاری و زلالم تا دریا شدن و همچنان نیازمند قطره‌های سخاوتمند بارانم ...

دریافت رزومه